Zwrot towaru

Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

1) Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta z dnia 30.05.2014 r. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W tym celu powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy ( w dowolnej formie) oraz odesłać towar zgodnie z zasadami.
2) Zwracany towar  należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki na adres do doręczeń:

L-TRADE GROUP Sp. z o.o

ul. Jędrzejowska 47

93-636 Łódź

Sebastian Wojtczak tel. 667 685 268

3) Koszt odesłania towaru ponosi klient.
4) Zwracany towar nie powinien nosić śladów wykraczających poza normalne użytkowanie.
5) Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru) nie później niż w ciągu 14 dni zgodnie z zasadami (Zwrot środków finansowych).

Zwrot towaru

1) W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, niezależnie od jego podstawy prawnej, Klient jest zobowiązany do jednoczesnego zwrotu towaru lub towarów, który/-e otrzymał w prezencie lub towaru/towarów, które zakupił w zestawie.

2) W przypadku braku zwrotu towarów, o których mowa w ust. 1 Sklep dokona potrącenia ze zwracanej Klientowi ceny kwoty stanowiącej kwotę rabatu tj. :

  1. w przypadku prezentu- różnicę między ceną faktycznie uiszczoną przez Klienta za prezent a ceną prezentu podaną na stronie internetowej Sklepu w chwili jego zakupu,

  2. w przypadku zestawu – różnicę między ceną produktu lub produktów wchodzącego/wchodzących w skład zestawu podaną/-ymi na stronie Sklepu a ceną uiszczoną przez Klienta za te produkty, przy czym w przypadku zwrotu jedynie części produktów wchodzących w skład zestawu potrąceniu ulegnie jedynie kwota rabatu udzielonego od ceny niezwróconego produktu, która obowiązywała w chwili jego zakupu w zestawie, na co Klient wyraża zgodę akceptując warunki niniejszego Regulaminu. Obliczona w ww. sposób kwota podlega zwrotowi zgodnie z zasadami.

Zwrot środków finansowych

1) Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem bankowym lub za pośrednictwem systemu płatności dotpay, zwrot należności następuje poprzez ten sam system płatności na rachunek, z którego nastąpiła płatność.
2) Jeśli Klient dokonał płatności za pobraniem, Sklep dokona zwrotu płatności na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

3) Sklep może się wstrzymać ze zwrotem należności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu odesłania towaru w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Dołącz się do newslettera i
otrzymaj 5% na pierwsze zakupy
Dziękujęmy za zasubskrybowanie! Sprawdź swój e-mail, wysłaliśmy Ci kod promocyjny na zniżkę 5%