Warunki gwarancji

Odbiór usług gwarancyjnych

Do wykonania naprawy gwarancyjnej urządzenia w autoryzowanym centrum serwisowym klient powinien:

  1. mieć przy sobie wypełnioną kartę gwarancyjną zgodną z ustalonym wzorem oraz dokument potwierdzający zapłatę za towar (paragon lub czek kasowy, fakturę wydatkową);
  2. stworzyć kopię zapasową ważnych danych, jeśli to konieczne – usunąć wszystkie informacje poufne z pamięci urządzenia i/lub z pamięci flash. ТМ NOUS i oficjalne centra serwisowe nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę danych, plików, aplikacji lub innego oprogramowania;
  3. przed dostarczeniem towaru do centrum serwisowego w celu obsługi należy przywrócić system do konfiguracji początkowych (fabrycznych), anulować wszystkie ustawienia użytkownika i rozłączyć połączenia zewnętrzne, a poza tym usunąć samodzielnie zainstalowane oprogramowanie, jeśli ono istnieje.

W okresie gwarancji wadliwe części odpowiedniego produktu ТМ NOUS zostaną albo naprawione, albo wymienione (według uznania firmy), z wyjątkiem przypadków określonych w sekcji «Ograniczenie odpowiedzialności».

Ograniczenie odpowiedzialności

ТМ NOUS zastrzega sobie prawo do odmowy obsługi towarów w okolicznościach spornych. Poza tym to firma podejmuje ostateczną decyzję, czy dany produkt podlega serwisowi gwarancyjnemu.

Producent nie dokonuje bezpłatnej obsługi produktu ani też nie ponosi zobowiązań gwarancyjnych w takich przypadkach:

a) jeśli wygasł okres gwarancji od daty sprzedaży produktu;

b) jeśli na produkcie została uszkodzona nalepka z IMEI oraz numerem seryjnym lub brak takiej nalepki; jeśli plomba gwarancyjna została uszkodzona lub jej brak;

c) jeśli wskaźnik wilgoci wskazuje na dostanie się wilgoci wewnątrz produktu;

d) jeśli produkt ma ślady prób otwarcia lub niewykwalifikowanej naprawy poza autoryzowanym centrum serwisowym, a także ślady ingerencji w preinstalowane oprogramowanie systemowe;

e) jeśli uszkodzenia (wady) zostały spowodowane ingerencją w preinstalowane oprogramowanie, wpływem programów wirusowych lub używaniem oprogramowania producentów zewnętrznych; jeśli występują jakiekolwiek usterki spowodowane przez wirusy lub przez niekompatybilność oprogramowania, a także przez nieautoryzowaną modyfikację oprogramowania układowego;

f) jeśli wada została spowodowana przez wypadek, wpływ niezależnych czynników (pożar, trzęsienie ziemi, błyskawica, niestabilność napięcia w sieci energetycznej itp.), celowe lub nieostrożne działania użytkownika lub osób trzecich;

g) jeśli urządzenie ma uszkodzenia mechaniczne (spękania, pęknięcia, dziury), powstałe już po przekazaniu produktu klientowi; wady spowodowane przez wpływ wilgoci, skrajnych temperatur, korozję, utlenianie, dostanie się wewnątrz urządzenia obcych ciał, substancji, cieczy, owadów itp.;

h) jeśli na produkcie występują uszkodzenia związane z brakiem uziemienia, niedopasowaniem parametrów sieci zasilających, niestabilnym napięciem wejściowym, nieprawidłowym podłączeniem do sieci elektrycznej, co spowodowało uszkodzenia elementów elektronicznych (przypalone miejsca po wyładowaniach elektrycznych, przegrzanie, stopienie, pękanie itp.).

Uwaga! Wystąpienie dwóch (2) lub mniej uszkodzonych pikseli na wyświetlaczu urządzenia, zgodnie z polityką producenta, nie jest uważane za wadę gwarancyjną.

Ograniczona gwarancja na oprogramowanie

Producent ciągle poprawia właściwości oprogramowania produktów i zaleca zawsze używać w urządzeniu najnowszą wersję oprogramowania. W przypadku niektórych produktów przewidziana jest możliwość aktualizacji oprogramowania przez klienta za pomocą programów i aplikacji, dostępnych dla użytkownika na oficjalnej stronie internetowej firmy, a także poprzez automatyczną aktualizację oprogramowania produktu za pośrednictwem Internetu.

Firma NOUS nie udziela żadnych gwarancji (wyraźnych ani dorozumianych) na wstępnie zainstalowane oprogramowanie, jego jakośc, funkcjonalność, wydajność lub zgodność z określonymi celami. Firma nie gwarantuje również, że funkcje dostępne w oprogramowaniu będą spełniać konkretne wymagania użytkownika, ani że działanie oprogramowania będzie bezbłędne i nieprzerwane. Oprogramowanie więc jest realizowane bez gwarancji jakości od firmy.

Wszystkie urządzenia ТМ NOUS objęte są oficjalną usługą serwisu od producenta, co też przewiduje bezpłatną naprawę i eliminację wad produktów.

Gwarancja producenta obowiązuje w okresie od roku do dwóch lat (zależy od modelu Twojego urządzenia) od daty sprzedaży towaru w sieci detalicznej. Ustawodawstwo Twojego kraju może Ci dawać inne prawa dotyczące sprzedaży dóbr konsumpcyjnych. Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie ma wpływu na takie praa.

Producent ustalił okresy gwarancji na nowe produkty od momentu zakupu produktu przez klienta:

Produkty Gwarancja
NOUS Optimum 24 miesiące
NOUS Hardy 24 miesiące
NOUS Helper 24 miesiące
NOUS Fabulous 12 miesięcy
NOUS NS5002 12 miesięcy
NOUS NS5502 12 miesięcy
NOUS NS5006 12 miesięcy
NOUS NS5004 12 miesięcy
NOUS NS5001 12 miesięcy
NOUS NS5003 12 miesięcy
NOUS NS3 12 miesięcy
NOUS NS6 12 miesięcy
NOUS NS5 12 miesięcy
Baterie 6 miesięcy
Ładowarka 6 miesięcy
USB kabel 6 miesięcy

Dołącz się do newslettera i
otrzymaj 5% na pierwsze zakupy
Dziękujęmy za zasubskrybowanie! Sprawdź swój e-mail, wysłaliśmy Ci kod promocyjny na zniżkę 5%